Boete voorkomen, Hoe?

Deze vraag is eigenlijk makkelijk te beantwoorden, hoe? Hou je aan de regels! Er zijn heel wat wetten waar je aan moet houden. De belangrijkste wet over het verkeer is de Wegenverkeerswet. Die bestaat uit onder andere:

  • Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
    Hierin staan alle verkeersregels, betekenis van verkeersbord en uitleg van verkeerslichten
  • Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)
    Het BABW is vooral voor wegbeheerders. Daarin staan zaken als hoe het bord ‘fietspad’ moet worden geplaatst of hoe haaientanden moeten worden geschilderd. Ook staan er zaken in over de besluitvorming: bezwaar en beroep, zorgvuldigheidseisen (een gemeente moet altijd eerste de politie raadplegen voordat ze een verkeerssituatie mag veranderen)
  • Het Voertuigreglement
    Hierin staan alle eisen die aan de fiets worden gesteld: permanente eisen als een bel, maar ook de zogenaamde gebruikseisen, zoals het voeren van verlichting als het donker is.

Fietsers die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen. En dat bedrag kan flink oplopen. Hier vindt je een overzicht van overtredingen en de hoogte van bekeuringen.

Menu