Ik heb een verkeersboete ontvangen

Tja, de meeste boetes die je als fietser krijgt zijn meestal terecht. Je hebt waarschijnlijk iets verkeerd gedaan, niet gehouden aan verkeersregels. Verkeersovertredingen door fietsers zijn ook wel mulderbeschikking, dit is een boete voor lichte verkeersovertreding. Voor zwaardere verkeersovertredingen kan de officier van justitie een strafbeschikking uitreiken. Hieronder vindt je informatie over de wijze van afdoen en hoe je bezwaar/verzet kunt aantekenen wanneer je het niet eens bent met de aan jouw opgelegde boete.

Meest gestelde vragen

Ik ben het niet eens met mijn bekeuring. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met een beschikking, kunt u beroep instellen bij de officier van justitie. Dat kan heel eenvoudig via het Digitaal Loket Verkeer. U heeft hiervoor wel uw DigiD nodig.

In beroep gaan kan alleen als het gaat om relatief lichte overtredingen in het verkeer (de Mulder-gedragingen). Op de brief van het CJIB staat dan een grote M in de rechterbovenhoek.

Als u in beroep gaat hoeft u de boete nog niet te betalen.

Bent u het niet eens met het besluit van de officier van justitie op uw beroep? Dan kunt u in beroep bij de kantonrechter. In dat geval moet u de boete wel eerst betalen.

Binnen welke termijn moet de bekeuring op de mat liggen?

Gaat het om een lichte verkeersovertreding? Deze worden meestal binnen vier maanden verstuurd. Gaat het om een gehuurd voertuig, dan kan het acht maanden duren.

In sommige gevallen duurt het langer. Bijvoorbeeld als u tussentijds bent verhuisd. Het duurt dan langer omdat de juiste gegevens moeten worden achterhaald.

Voor andere boetes dan lichte verkeersovertredingen gelden deze termijnen niet.

Ik ben de beschikking kwijt. Wat nu?

Neem contact opnemen met het Centraal Justitieel Incassobureau(CJIB). Het CJIB verstuurt de beschikkingen.

Na het indienen van een beroep ben ik verhuisd, moet ik deze adreswijziging doorgeven?

Is het beroep nog niet afgerond? Geef dan zo snel mogelijk uw adreswijziging per brief door aan Parket CVOM. Vermeld daarbij het CJIB-nummer van de zaak waartegen u in beroep bent gegaan.

In meer zaken beroep ingesteld?
Vermeld dan alle CJIB-nummers waarop het verhuisbericht van toepassing is.

Stuur uw nieuwe adresgegevens naar:

Beroep bij officier van justitie Beroep bij kantonrechter
Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50 000
3500 MJ UTRECHT
Parket CVOM
Afdeling Kanton
Postbus 8225
3503 RE UTRECHT

Heeft u verschillende beroepen bij zowel de officier van justitie als de kantonrechter? Geeft dit duidelijk aan in uw brief en vermeld de verschillende CJIB-nummers.

Wat is een administratieve sanctie / Mulderbeschikking?

Een Mulderbeschikking is een brief van het CJIB met boete voor een lichte verkeersovertreding. In de rechterbovenhoek van de CJIB-brief staat de M (van Mulder). Op de beschikking staat een korte beschrijving van de overtreding en de opgelegde geldboete.

Van de lichte overtredingen die onder de wet Mulder vallen, wordt geen registratie bijgehouden. Dit betekent dat u er geen strafblad voor krijgt.

Waar vind ik de wet- en regelgeving over verkeer?

Die vindt u onder andere in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en de Wegenverkeerswet (WVW 1994). In opdracht van de overheid heeft de SDU (de Staatsdrukkerij en Uitgeverij) een databank samengesteld. Hierin kunt u deze en andere wetten en regelgevingen opzoeken.

Wat zijn de contactgegevens van het CJIB?

Wanneer ontvang ik een besluit over mijn beroep?

Dat is afhankelijk van wie uw beroep in behandeling heeft.

  • De eerste keer dat u in beroep gaat tegen een Mulderbeschikking, gaat u in beroep bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft 16 weken de tijd om op uw beroep te beslissen. Deze termijn gaat in één dag nadat u voor het laatst in beroep kon gaan.
  • Bent u te laat in beroep gegaan? Dus na die laatste dag? Dan gaat de beslistermijn van de officier van justitie lopen vanaf de dag dat uw beroep is ontvangen. Ook dan heeft de officier van justitie 16 weken om te beslissen. Deze termijn kan verlengd worden met 10 weken. Daarvan krijgt u apart bericht.
  • Bent u het met de beslissing van de officier van justitie niet eens? Dan kunt u weer in beroep gaan. Dit moet bij de kantonrechter. Voor een beroep bij de kantonrechter is geen termijn om te beslissen vastgesteld.
  • Meestal krijgt u na ongeveer zes maanden bericht van Parket CVOM dat uw beroep naar de rechtbank is doorgestuurd. De rechtbank informeert u vervolgens over de zittingsdatum.

Fietsers die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen. En dat bedrag kan flink oplopen. Hier vindt je een overzicht van overtredingen en de hoogte van bekeuringen.

Menu